fbpx
Warning: A non-numeric value encountered in /storage/content/79/133879/vadvilldubli.se/public_html/wp-content/themes/specular/includes/codeless-slider/codeless_slider.php on line 115

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter. Om du ha mer information om detta eller om du vill att vi raderar uppgifter om dig så kontaktar du Therese Hagstedt på therese@vadvilldubli.se eller 0768-89 40 58.

Integritetspolicy – GDPR

Företaget Hitta Din Väg CM följer gällande lagar när det gäller insamling och hantering av personuppgifter, inklusive EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR.

Som ägare av ett litet företag är det jag, Therese Hagstedt, som är ansvarig för de personuppgifter som företaget hanterar.

Det här är företaget viktigaste ledstjärnor när det gäller hanteringen av personuppgifter:

 • När vi ber dig att lämna personuppgifter så informerar vi om syftet med det.
 • Vi sparar så lite information som möjligt när det gäller personuppgifter. Vi rensar regelbundet och raderar information som vi inte längre behöver för att kunna serva dig som är kund hos oss.
 • När vi hanterar eller lagrar personuppgifter så gör vi det med hjälp av rutiner och program som säkerställer att dina uppgifter är i trygga händer.
 • Om en incident ändå skulle inträffa där uppgifter som vi ansvar för hamnar i orätta händer så kommer vi omedelbart att anmäla det till datainspektionen.

1. Vilken slags information samlas in och varför?

Kundregister
Vi samlar kontaktuppgifter till kunder i ett register. Det är information som är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med våra kunder och se till att exempelvis fakturor skickas rätt.

När du prenumererar på information via mejl
Med ditt medgivande skickar vi mejl till dig med kostnadsfria råd och tips om hur du hittar och går på din rätta väg i arbetslivet.

Ditt namn och mejladress sparas då i en mejllista i plattformen Mailchimp. Du kan när som helst avregistrera dig, det finns en länk för det i varje mail som skickas ut via Mailchimp.

När du anlitar företaget
Under ett pågående uppdrag, till exempel när du anlitar Therese Hagstedt som coach, hanterar vi information om dig som vi behöver för att genomföra uppdraget, till exempel anteckningar om vad vi pratar om i coachingen. Vi hanterar sådan information konfidentiellt, delar den inte med någon annan och raderar den en tid efter att uppdraget är slutfört.

Personuppgifter kan också finnas i avtal eller andra överenskommelser, till exempel om du, ditt företag eller din organisation köper coaching, utbildning eller andra tjänster.

Digitala tjänster
Vi erbjuder digitala tjänster såsom digitala kurser. När du köper och använder  digitala tjänster så skapas en användarprofil med ditt namn och din mejladress i plattformen Simplero.

Ditt lösenord skapas automatiskt och visas bara för dig. Du ansvarar för att hålla dina inloggningsuppgifter hemliga och att byta lösenord om du tror att någon kan ha fått reda på det.

Mejlkonversationer
Företagets mejlkorrespondens innehåller personuppgifter i ostrukturerad form, framför allt namn och e-postadresser.

Bokföring och andra tredjeparts-tjänster
Vi säljer inte och hyr inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.

Generellt sett är de tredjepartstjänster vi använder endast till för att samla in och behandla information som behövs för att tillåta dem att leverera de tjänster som vi anlitat dem för. Dessa leverantörer är:

Tjänsteleverantörer som tillgodoser IT-, system- och administrationstjänster, professionella rådgivare, exempelvis revisor och och myndigheter där det finns gällande lagkrav

Bokföringen görs av redovisningsföretaget KH Ekonomikonsult som därmed har tillgång till de personuppgifter som finns i bokföringen. Hur länge uppgifter som har med bokföringen att göra ska sparas styrs av bokföringslagen.

Cookies
Webbsidan www.vadvilldubli.se använder cookies för att förstå besökarnas beteende och mäta webbplatsens prestanda.Vi kan också samla in uppgifter om du besöker andra sidor som använder våra kakor.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Informationen i filen används till exempel för att underlätta användningen av webbplatsen.

Om du inte är bekväm med cookies kan du ställa in din webbläsare att automatiskt neka lagring av cookies, eller att informera dig när en webbplats begär att få lagra en cookie. Webbläsaren kan oftast också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

2. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det syfte där personuppgifterna först samlades in, inklusive det som krävs enligt gällande lagar och regler (t.ex. bokföringslagen).

För att bestämma hur lång tid det är nödvändigt för oss att spara dina personuppgifter tittar vi på mängden, syftet och graden av känslighet av personuppgifterna, risken för obehörig åtkomst och om vi kan uppnå det avsedda syftet på andra sätt samt för de rättsliga förpliktelser som finns.

Enligt gällande bokföringslag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontaktuppgifter, identitet, ekonomisk information och transaktionsinformation) i minst sju år efter bokföringsdatum.

Vid vissa omständigheter kan jag välja att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för statistik och analys, i ett sådant fall har vi möjlighet att obegränsat använda dessa uppgifter utan att meddela dig.

3. Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du rättigheter kopplat till dina personuppgifter.

Dessa rättigheter är att:

 • begära tillgång till dina personuppgifter
 • begära ändring och rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga
 • begära radering av dina personuppgifter
 • invända mot hanteringen av dina personuppgifter
 • begära en begränsning av hur dina personuppgifter behandlas
 • begära ett utdrag av dina personuppgifter
 • ta tillbaka medgivande om hur dina personuppgifter hanteras

Du kan läsa mer om dessa rättigheter på: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Hör gärna av dig till therese@vadvilldubli.se om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, rätta/ändra dina uppgifter eller begära att vi raderar uppgifter om dig.